Data Training

Data Training - logo

Data Training 2 służy do przygotowania i analizowania pracy trenera. Data Training 2 ułatwia organizowanie treningu w zorganizowany sposób. Możesz w łatwy sposób ustawić intensywność i cele, które chcesz osiągnąć podczas treningu. Oraz analizować wyniki z danego okresu.