Kompendium

Chcemy przedstawić wam cykl artykułów dotyczących pracy w programie Data Volley. W naszym zamyśle będą one ewoluować ? od najprostszych informacji dla początkujących, skupiających się na kluczowych elementach zapisu kodów, po bardziej złożone analizy, proponowane przez nas systemy oceny i analizy poszczególnych elementów gry.
Innymi słowy, chcielibyśmy stworzyć swoiste kompendium wiedzy, bazujące na Handbooku do Daty Volley, jednakże znacznie bardziej od niego praktyczne, o uwagi, proponowane praktyczne rozwiązania i schematy pracy.
Kompendium to zbiera nasze doświadczenia z pracy z programem i ma na celu wprowadzenie w świat Daty Volley, usystematyzowanie pewnych informacji i ułatwienie zbudowania podstaw, na bazie których każdy z Was, statystyków może następnie rozwijać swój system pracy zgodnie z własnym
zamysłem.
Istotną kwestią, na którą chcemy zwrócić uwagę (i o której będziemy jeszcze przypominać) jest to, że większość podawanych szacowanych wartości liczbowych lub procentowych odnosić się będzie do siatkówki męskiej. Należy pamiętać, że już tam, w zależności od poziomu rozgrywek, średnie wartości wielu wskaźników znacząco się różnią, natomiast porównywanie siatkówki męskiej i żeńskiej mija się z celem.

Podstawy