Marketing

? Organizacja meczów, obozów, wyjazdów sportowych w Polsce i za granica.
? Pozyskiwanie środków na zadania sportowe z budżetu samorządu lokalnego.
? Tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej w sporcie.
? Tworzenie planów marketingowych – pozyskiwanie sponsorów.
? Kreowanie wizerunku sportowca oraz profesjonalnego klubu sportowego.
? Kreatywne projekty social media.
? Analiza wizerunku i określenie potencjału medialnego klubu sportowego/organizacji sportowej.
? Pozyskiwanie potencjalnych sponsorów i opracowywanie ofert sponsoringowych.
? Reprezentowanie Klubu w kontaktach ze sponsorami.
? Bieżące dostarczanie mediom i sponsorom informacji o działalności klubu sportowego/organizacji sportowej.
? Monitorowanie obecności klubu sportowego/organizacji sportowej w mediach.
? Opracowywanie raportów z badania efektywności marketingu sportowego.
? Określenie i wdrożenie koncepcji brandingu zespołu oraz hali sportowej z uwzględnieniem transmisji telewizyjnych.
? Współpraca z agencjami reklamowymi przy tworzeniu projektów materiałów poligraficznych oraz mediów wirtualnych (strona internetowa, portale społecznościowe).