Prawo sportowe

Prawo sportowe

Prawo sportowe – Kluby sportowe, organizacje sportowe

Prawo sportowe

Przepisy prawo sportowe powszechnie obowiązującego bardzo szeroko wyznaczyły granicę dopuszczalnych form orgnizacyjno-prawnych prowadzenia działalności przez organizacje w sferze sportu. Dla przykładu, klubami sportowymi mogą być podmioty posiadające przymiot osobowości prawnej, w szczególności kapitałowe spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, ale także spółdzielnie. Powyższy katalog należy uzupełnić o instytucje silnie powiązane organizacyjne z organami administracji publicznej oraz samorządowej takie jak zakłady budżetowe. Wraz ze wzrostem różnorodności podmiotowej w sferze sportu wrasta również zakres problemów i nurtujących je zagadnień prawnych.

Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej wskazanych powyżej podmiotów działających w różnych dyscyplinach sportu. Dzięki nabytej wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom profesjonalne wsparcie z uwzględnieniem specyfiki, jaka wiąże się z formą organizacyno-prawną prowadzonej przez nich działalności.

Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

 • pełną obsługę prawną klubów organizacji i instytucji działających w sferze sportu;
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał i innych);
 • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji;
 • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy bieżącym funkcjonowaniu;
 • przygotowywanie i weryfikowanie zapisów wszelkiego rodzaju umów oraz uczestnictwo w negocjacjach, zabezpieczenie realizacji podpisywanych umów, w tym również kontraktów zawodniczych;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania stypendiów i dotacji ze środków publicznych;
 • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków oraz międzynarodowych federacji sportowych;
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 • reprezentacja w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki, organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • pomoc prawna w sprawach pracowniczych;
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy.
Prawo sportowe
Prawo sportowe
Select your currency
EUREuro